Dostávat emailem informace o nově vydaném NETIO firmware

Firmware PowerDIN 4PZ: 4.0.5 (3,4 MB)

2024/03/20

 

=  Firmware pro NETIO PowerDIN 4PZ – verze 4.0.5 - 1.55 - poznámky k vydání  =
 
* Archiv obsahuje 2 soubory pro update. Jeden updatuje pouze hlavní systém (nezpusobí restart výstupu) a druhý "mcu" updatuje hlavní systém +  nízkoúrovňový systém pro řízení spotřeby a relé.
 
XXX.package = update hlavního systému
XXX+mcu-output-restart.package = update hlavního systému + update nízkoúrovňového systému --- TENTO BALÍČEK ZPŮSOBÍ RESTART VÝSTUPU
 
* Pokud není k zařízení připojen nějaký kritický systém typu 24/7, doporučujeme použít balíček XXX+mcu.package.
 
Tento firmware je pro zařízení:
 
 - PowerDIN 4PZ
 
==== Hlavní systém verze 4.0.5 ====
 
 - MQTT - opravena chyba při přijímání a parsování zprávy REST_JSON  
 - HTTP(s) Push - opravena chyba restartování zařízení při periodické odesílání zprávy
 - Měkký reset systému se aktivuje držením tlačítka RESET po dobu  60 sekund
 - Opravena chyba automatické výměny kořenového certifikátu CA v NETIO CLoud MQTT klientovi
 
==== Nízkoúrovňový systém verze 1.55 ====
 
 - Přidána podpora pro PowerPDU 8KS
 
V případě problémů nebo dotazů prosím navštivte www.netio-products.com nebo kontaktujte technickou podporu na adrese support@netio.eu. 

 

Firmware PowerDIN 4PZ: 4.0.1 (3,4 MB)

2023/09/23

 

=  Firmware pro NETIO PowerDIN 4PZ – verze 4.0.1-1.54 - poznámky k vydání  =
 
* Archiv obsahuje 2 soubory pro update. Jeden updatuje pouze hlavní systém (nezpusobí restart výstupu) a druhý "mcu" updatuje hlavní systém +  nízkoúrovňový systém pro řízení spotřeby a relé.
 
XXX.package = update hlavního systému
XXX+mcu-output-restart.package = update hlavního systému + update nízkoúrovňového systému --- TENTO BALÍČEK ZPŮSOBÍ RESTART VÝSTUPU
 
* Pokud není k zařízení připojen nějaký kritický systém typu 24/7, doporučujeme použít balíček XXX+mcu.package.
 
Tento firmware je pro zařízení:
 
 - PowerDIN 4PZ
 
==== Hlavní systém v 4.0.1 ====
 
- Rozhraní API hlavního systému bylo změněno, proto tato aktualizace není zpětně kompatibilní se zařízeními před verzí 4.0.0. Jakmile updatujete na tuto verzi, nebude možné provést downgrade.
 - Syslog - K zaznamenání aktualizací zařízení můžete nyní používat protokol syslog (settings -> system).
 - Rules - Sekvence - možnost nastavit sekvence akcí se zpožděním při konfiguraci 'actions'.
 - Rules - Pravidla spouštění - V podmínkách lze nyní použít podmínky zapnutí zařízení.
 - PAB - Východ a západ slunce - V podmínkách pravidel lze použít pravidla PAB "DAYLIGHT" založená na poloze slunce v dané geolokaci.
 - PAB - Opravy při použití výsledku PAB v podmínkách RULES
 - JSON - Událost JSON, kterou lze použít jako podmínku v konfiguraci pravidel.
 - Systém - Ochrana proti útokům hrubou silou.
 - Systém - Délka jm€na výstupů a hesla zvýšena na 32 znaků.
 - Systém - Časové zóny nyní zobrazují stav letního času. Letní čas se aktivuje automaticky.
 - MQTT - Podpora 'wildcards' v MQTT.
 - MQTT - Nyní obsahuje proměnnou 'UTC_TIME'.
 - MQTT - Nyní obsahuje 'event', který ke ktrému je možné přihlásit subscribe a použít jej jako podmínku v Rules.
 - MQTT - Nová funkce nazvaná groupEvents umožňuje nastavit skupinu různých 'topics, která mají být publikována jedinou událostí.
 - MQTT - Správně podporuje znaky backlash ("\") escape znaky v payloadech.
 - SNMP - Nově se nemusí uvádět skalární "nula" při žádosti GET pomocí OID
 - Watchdog - Odstranění watchdogujiž nezpůsobuje restart zařízení.
 - Watchdog - Limit byl zvýšen na 32.
 - Watchdog - Nová pravidla pro připojení na základě stavu sítě zařízení.
 - Watchdog - Nové chování, při konfiguraci se watchdog nastaví na 'fail = false' a přejde do stavu restartu (znovu se aktivuje).
 - NETIO Cloud - Názvy ýstupů a zařízení se nyní při změně synchronizují s cloudem.
 - Firmware update - opravena občasná chyba pri nahrávání nového firmware
 - Opravy chyb a optimalizace systému
 - Limit hesel by zvýšen na 32 znaků
 
==== Nízkoúrovňový systém v 1.54 ====
 
 - Opravy chyb a optimalizace systému
 
V případě problémů nebo dotazů prosím navštivte www.netio-products.com nebo kontaktujte technickou podporu na adrese support@netio.eu. 

Firmware PowerDIN 4PZ: 3.2.6 (3,4 MB)

2022/11/02

 

=  Firmware pro NETIO PowerDIN 4PZ – verze 3.2.6-1.53 - poznámky k vydání  =
 
* Archiv obsahuje 2 soubory pro update. Jeden updatuje pouze hlavní systém (nezpusobí restart výstupu) a druhý "mcu" updatuje hlavní systém +  nízkoúrovňový systém pro řízení spotřeby a relé.
 
XXX.package = update hlavního systému
XXX+mcu-output-restart.package = update hlavního systému + update nízkoúrovňového systému --- TENTO BALÍČEK ZPŮSOBÍ RESTART VÝSTUPU
 
* Pokud není k zařízení připojen nějaký kritický systém typu 24/7, doporučujeme použít balíček XXX+mcu.package.
 
Tento firmware je pro zařízení:
 
 - PowerDIN 4PZ
 
==== Hlavní systém v 3.2.6 ====
 
 - Scheduler - oprava špatně ukládané události v intervalu večera/noci
 - Scheduler - možnost vybrat "None" poté, kdy již byla vybrána jiná volba
 
==== Nízkoúrovňový systém v 1.53 ====
 
 - Opravy chyb a optimalizace systému
 
V případě problémů nebo dotazů prosím navštivte www.netio-products.com nebo kontaktujte technickou podporu na adrese support@netio.eu.

 


 

Firmware PowerDIN 4PZ: 3.2.5 (3,4 MB)

2022/05/12

 

=  Firmware pro NETIO PowerBOX 3Px – verze 3.2.5-1.49 - poznámky k vydání  =
 
* Archiv obsahuje 2 soubory pro update. Jeden updatuje pouze hlavní systém (nezpusobí restart výstupu) a druhý "mcu" updatuje hlavní systém +  nízkoúrovňový systém pro řízení spotřeby a relé.
 
XXX.package = update hlavního systému
XXX+mcu-output-restart.package = update hlavního systému + update nízkoúrovňového systému --- TENTO BALÍČEK ZPŮSOBÍ RESTART VÝSTUPU
 
* Pokud není k zařízení připojen nějaký kritický systém typu 24/7, doporučujeme použít balíček XXX+mcu.package.
 
Tento firmware je pro zařízení:
 
 - PowerBOX 3Px 
 
==== Hlavní systém v 3.2.5 ====
 
 - Možnost zapnutí statické IP přes tlačítko
 - Úpravy Modbus/TCP protokolu pro zařízení s digitálními vstupy a měřením
 - Úpravy telnet protokolu - úprava formátu odpovědí
 - Úpravy MQTT-flex protokolu - úprava délky parametrů, kompatibilita s MS Azure IoT Hub
 - Úpravy výchozích konfigurací PAB, Rules
 - Opravy chyb a optimalizace systému
 
==== Nízkoúrovňový systém v 1.49 ====
 
 - Opravy chyb a optimalizace systému
 
V případě problémů nebo dotazů prosím navštivte www.netio-products.com nebo kontaktujte technickou podporu na adrese support@netio.eu.

Firmware PowerDIN 4PZ: 3.2.0 (3,3 MB)

2021/11/17

 

=  Firmware pro NETIO PowerDIN_4PZ  – verze 3.2.0-1.48 - poznámky k vydání  =
 
* Archiv obsahuje 2 soubory pro update. Jeden updatuje pouze hlavní systém (nezpusobí restart výstupu) a druhý "mcu" updatuje hlavní systém +  nízkoúrovňový systém pro řízení spotřeby a relé.
 
XXX.package = update hlavního systému
XXX+mcu-output-restart.package = update hlavního systému + update nízkoúrovňového systému --- TENTO BALÍČEK ZPŮSOBÍ RESTART VÝSTUPU
 
* Pokud není k zařízení připojen nějaký kritický systém typu 24/7, doporučujeme použít balíček XXX+mcu.package.
 
Tento firmware je pro zařízení:
 
 - PowerDIN_4PZ
 
==== Hlavní systém v 3.2.0 ====
 
 - PAB: (Power Analyzing Block) definuje sady podmínek pro vytváření událostí z časového průběhu měřených veličin (proud, napětí, S0 pulsy atd.). S událostmi lze následně pracovat v pravidlech (Rules).
 - Watchdog: nástroj, který umožňuje ping na danou (IP) adresu a vyhodnocení úspešnosti.  
 - Rules: pravidla umožňující spouštět následné akce na základě událostí z PAB, Watchdog a vstupu (DI). Akce mohou změnit stavy výstupu (vypnout, zapnout, přepnout atd.) nebo aktivovat alarm v NETIO Cloudu.  
 - Podpora pro NETIO Cloud Premium
 - Podpora vzdálené aktualizace FW z NETIO Cloud
 - Podpora pro ovládání z mobilní aplikace NETIO Mobile2 přes NETIO Cloud
 - Opravy chyb a optimalizace systému
 
==== Nízkoúrovňový systém v 1.48 ====
 
 - Opravy chyb a optimalizace systému
 
V případně problémů nebo dotazů prosím navštivte www.netio-products.com nebo kontaktujte technickou podporu na adrese support@netio.eu.
 
 

  

Firmware PowerDIN 4PZ: 3.1.3 (3,4 MB)

2021/05/11

 

=  Firmware pro NETIO PowerDIN 4PZ  – verze 3.1.3-1.43 - poznámky k vydání  =

* Archiv obsahuje 2 soubory pro update. Jeden updatuje pouze hlavní systém (nezpusobí restart výstupu) a druhý "mcu" updatuje hlavní systém +  nízkoúrovňový systém pro řízení spotřeby a relé.

XXX.package = update hlavního systému
XXX+mcu-output-restart.package = update hlavního systému + update nízkoúrovňového systému --- TENTO BALÍČEK ZPŮSOBÍ RESTART VÝSTUPU

* Pokud není k zařízení připojen nějaký kritický systém typu 24/7, doporučujeme použít balíček XXX+mcu.package.

Tento firmware je pro zařízení:

 - PowerDIN 4PZ

==== Hlavní systém v 3.1.3 ====

 - SNMP: podpora SNMP v3
 - Možnost spustit SNMP paralelně k jinému M2M API protokolu
 - MQTT-flex: Podpora delších řetězců v username (128 znaků) a password (256 znaků) pro kompatibilitu s MS Azure
 - Přidány čítače Reverse Energy - energie dodané připojeným zařízením zpět do el. sítě
 - Přidány ne-resetovatelné čítače energie - Energy NR, Reverse Energy NR, Total Energy NR, Total Reverse Energy NR
 - Úprava rozsahu měření Fáze na 0° - 360°
 - Úprava zobrazení měření ve webrozhraní zařízení
 - Podpora vstupů a S0 čítačů do M2M API - Modbus/TCP
 - Vylepšený proces firmware update
 - Opravy v SNMP
 - Opravy chyb a optimalizace systému

==== Nízkoúrovňový systém v 1.43 ====

 - Přidána podpora informace o výpadku napájení (Device Power Loss Time)
 - Přidána podpora čítačů Reverse Energy
 - Optimalizace systému

V případně problémů nebo dotazů prosím navštivte www.netio-products.com nebo kontaktujte technickou podporu na adrese support@netio.eu.


 
 

 


Firmware PowerDIN 4PZ: 3.0.1 (3,3 MB)

2020/11/30

 

=  Firmware pro NETIO PowerDIN 4PZ  – verze 3.0.1-1.31 - poznámky k vydání  =
 
* Archiv obsahuje 2 soubory pro update. Jeden updatuje pouze hlavní systém (nezpusobí restart výstupu) a druhý "mcu" updatuje hlavní systém +  nízkoúrovňový systém pro řízení spotřeby a relé.
 
XXX.package = update hlavního systému
XXX+mcu-output-restart.package = update hlavního systému + update nízkoúrovňového systému --- TENTO BALÍČEK ZPŮSOBÍ RESTART VÝSTUPU
 
* Pokud není k zařízení připojen nějaký kritický systém typu 24/7, doporučujeme použít balíček XXX+mcu.package.
 
Tento firmware je pro zařízení:
 
 - PowerDIN 4PZ
 
==== Hlavní systém v 3.0.1 ====
 
 - Přidána funkce Scheduler (plánovač)
 - Přidána možnost ovládat výstupy M2M API protokolem Netio Push
 - Přidána možnost použít JSON pro ovládání výstupů M2M API protokolem MQTT-Flex (target "REST_JSON")
 - Přidány Payload/topic proměnné INPUTS_STATUS + INOUT_STATUS do M2M API protokolu MQTT-Flex
 - Přidána podpora vstupů a S0 čítačů do M2M API protokolů (Modbus/TCP zatím ne)
 - Opravy chyb a optimalizace systému
 
==== Nízkoúrovňový systém v 1.31 ====
 
 - Optimalizace systému
 
V případně problémů nebo dotazů prosím navštivte www.netio-products.com nebo kontaktujte technickou podporu na adrese support@netio.eu.
 

 


 

Firmware PowerDIN 4PZ: 2.5.4 (2,99 MB)

2020/09/02

 

=  Firmware pro NETIO PowerDIN 4PZ  – verze 2.5.4-1.29 - poznámky k vydání  =
 
* Firmware 2.5.4-1.29 je první oficiální release
* Soubor obsahuje 2 soubory pro update. Jeden updatuje pouze hlavní systém (nezpusobí restart výstupu) a druhý "mcu" updatuje hlavní systém +  nízkoúrovňový systém pro řízení spotřeby a relé.
 
XXX.package = update hlavního systému
XXX+mcu-output-restart.package = update hlavního systému + update nízkoúrovňového systému --- TENTO BALÍČEK ZPŮSOBÍ RESTART VÝSTUPU
 
* Pokud není k zařízení připojen nějaký kritický systém typu 24/7, doporučujeme použít balíček XXX+mcu.package.
 
Tento firmware je pro zařízení:
 
 - PowerDIN 4PZ
 
==== Hlavní systém v 2.5.4 ====
 
 - MODBUS API 
 - JSON API v2.2 
 - XML API v2.2 
 - MQTTflex 
 - Telnet 
 - NETIO Cloud
 - 2 měřené výstupy
 - 2 nezávislé izolované relé
 - 2 binární vstupy
 - 2 S0 čítače
 
==== Nízkoúrovňový systém v 1.29 ====
 
 - Řízení stavu relé po zapnutí systému
 - Zpoždění zapnutí výstupu po připojení k napájení
 - IOC
 - Měření energie
 - Nízkopříkonové řízení relé
 
V případně problémů nebo dotazů prosím navštivte www.netio-products.com nebo kontaktujte technickou podporu na adrese support@netio.eu.
 
 

 


 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo