Slovník pojmů - H | Chytré zásuvky NETIO ovládané pomocí WiFi a LAN
Všechny # A B C D E F H I J L M N O P R S T U V W X Z
(HyperText Transfer Protocol) je způsob, jakým webový prohlížeč komunikuje se vzdáleným serverem. Tato komunikace není zašifrovaná a typicky se odehrává na portu 80.
HTTPs (Hypertext Transfer Protocol Secure) je zabezpečená nadstavba síťového protokolu HTTP, umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před odposloucháváním nebo podvržením dat. HTTPs umožňuje též ověřit identitu protistrany.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo