(HyperText Transfer Protocol) je způsob, jakým webový prohlížeč komunikuje se vzdáleným serverem. Tato komunikace není zašifrovaná a typicky se odehrává na portu 80.
PowerCable MQTT 101x se periodicky připojuje na nastavený server pomocí http / https protokolu a přenáší data ve struktuře .json (JavaScript Object Notation).
PowerCable MQTT 101x se periodicky připojuje na nastavený server pomocí http / https protokolu a přenáší data ve struktuře .xml (EXtensible Markup Language).
HTTPs (Hypertext Transfer Protocol Secure) je zabezpečená nadstavba síťového protokolu HTTP, umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před odposloucháváním nebo podvržením dat. HTTPs umožňuje též ověřit identitu protistrany.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo