JavaScript Object Notation (JavaScriptový objektový zápis, JSON) je způsob zápisu dat (datový formát) nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat. JSON je populární díky jednoduchosti uložení dat a srozumitelnosti (data jsou čitelná člověkem). Výhodou je platformová nezávislost a jednotnost na úkor velikosti přenášených dat.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo