Všechny # A C D E F H I J L M N O P R S T U V W X Z

LAN

LAN (Local Area Network) je oznacění pro obecnou počítačovou síť.
Lua je jednoduchý programovací jazyk. Často se používá pro uživatelské skripty v počítačových hrách a podobně. Jazyk Lua podporuje malé množství proměnných jako jsou boolovské hodnoty (true/false), čísla, řetězce a tabulky (heterogenní asociativní pole).

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo