Slovník pojmů - M | Chytré zásuvky NETIO ovládané pomocí WiFi a LAN
Všechny # A B C D E F H I J L M N O P R S T U V W X Z
M2M Active Client znamená funkci (vestavěnou aplikaci) která obsluhuje komunikaci. Například Lua skript, který je spuštěn v zařízení a aktivně komunikuje s protistranou.
M2M (Machine 2 Machine) – někdy také M2M Protokol je přímá elektronická komunikace mezi stroji, zařízeními a systémy. Například mezi programem v počítači a chytrými zásuvkami, které měří hodnotu proudu. Bez zásahu člověka.
Modbus/TCP je otevřený M2M protokol sloužící pro vzájemnou komunikaci různých zařízení. Komunikace funguje na principu předávání datových zpráv mezi klientem a serverem v režimu master - slave.
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport) je jednoduchý protokol sloužící k výměně zpráv mezi zařízeními. Často se používá pro IoT aplikace.
Protokol MQTT lze ve verzi MQTT-flex podrobně nakonfigurovat díky flex rozšíření.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo