XML znamená EXtensible Markup Language, jedná se o jazyk, který obsahuje jednotlivé TAGy v definované struktuře. XML je určeno pro datové soubory. Především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí a nezabývá se vzhledem.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo