Akce přepnutí výstupu do opačného stavu (z ON na OFF, z OFF na ON).
Toggle
  • Pro všechny M2M protokoly a z Lua skriptů se volá akcí číslo 4.
  • Zavolání této akce způsobí přepnutí hodnoty výstupu do opačného stavu, než kde byl dosud nastavený.
  • Odpovídá sepnutí ovládacího tlačítka.

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo