XML | Chytré zásuvky NETIO ovládané pomocí WiFi a LAN
XML znamená EXtensible Markup Language, jedná se o značkovací jazyk, určený pro datové soubory. Jazyk XML je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se vzhledem.
XML file can controll smart sockets NETIO by transfering .xml over HTTPs

V kontextu NETIO produktů znamená XML komunikační protocol, ve kterém je soubor ve formátu .xml přenášen pomocí HTTP (nebo zabezpečeně HTTPs) protokolu pomocí HTTP get.

Rozsah dat, která jsou přenášena oběma směry obvykle záleží přenášeném souboru.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo