Tagy: 
User library

AN05 je jednoduchý Lua skript, který odešle email vždy po restartu zařízení NETIO. Aplikační poznámka AN05 popisuje jak odesílat z Lua email.

Můžeme Vám nějak pomoci?

 

Podporovaná zařízení: NETIO 4All, NETIO 4, NETIO PowerPDU 4C

 

Lua skript z AN05 se spustí vždy při startu zařízení a odešle email přes SMTP server. Pro úspěšné odeslání a následné doručení emailu je nutné, aby NETIO 4x bylo při zapnutí připojené v síti, mělo přístup na SMTP server a všechny parametry pro odeslání emailu byly správně nastavené, viz další popis (Nastavení emailu).

 

Odeslání emailu lze například odložit o 60 sekund, pokud máte obavu že v okamžiku startu NETIO 4x zařízení ještě nebude funkční síť a podobně.

 

Web rozhraní NETIO 4x - nastavení emailu

Ve webovém nastavení NETIO 4x v Settings-Email nastavte zařízení následovně:

 • SMTP server
  • adresa smtp serveru Vašeho poskytovatele emailové služby (např. smtp.google.com, smtp.seznam.cz)
 • Enable SMTP authentication
  • zaškrtnuto
  • Username - emailová adresa
  • Password - heslo k emailové adrese
  • Enable TLS encryption - zašrtnuto
 • To
  • emailová adresa
 • Use custom sender address
  • Volitelné, ale často je povinná položka
 • Send daily reports about NETIO 4All health
  • Volitelná položka.
  • Jedná se o funkci zařízení (nemá nic společného s Lua skriptem z AN05). Funkce posílá periodicky informace o NETIO zařízení, detaily viz manuál.

 

Poznámka: Jedná se o doporučené nastavení, různí poskytovatelé emailových služeb mohou vyžadovat jiné nastavení. Doporučujeme nastavení zkontrolovat s doporučením konkrétního poskytovatele.

 

Některé SMTP servery vyžadují vyplnění příchozí adresy na stejném SMTP serveru jako odesílatele, jiné ne atd..

 

Použijte odeslání testovacího emailu, který vypadá takto:

 

Vytvoření pravidla Lua (rule)

Ve webové administraci NETIO 4x v sekci Actions, přidejte pravidlo pomocí tlačítka Create Rule

 

Skript AN05-PowerUp email

1) Vyplňte následující parametry:

 • Enabled: zaškrtnuto
 • Name: Power up email (uživatelsky definovatelné)
 • Description: Power up email (uživatelsky definovatelné)
 • Trigger: System started up
 • Schedule: Always

 

2) Do pole pro script v jazyce Lua zkopírujte následující kód:

 

------------NETIO AN05------------

------------Section 1------------
local emailReport = "recipient@gmail.com" -- your email
---------End of Section 1---------

local time = os.date("%c")

function powerUpEmail()
 local text = "NETIO was powered up at: " .. time
 mail(emailReport,"NETIO PowerUp email",text,5)
end

powerUpEmail()

3) Tvorbu pravidla ukončete stisknutím kliknutím na tlačítko Create Rule v dolní části obrazovky.

 

Princip

Skript se spustí vždy po zapnutí NETIO 4x a příslušná funkce odešle email na zadanou emailovou adresu.

 

Nastavení proměnných

 • email
  • Emailová adresa na kterou se bude odesílat power up email.
  • Jedná se o řetězec (string), je tedy nutné ho uzavřít do uvozovek.
  • Příklad pro email my.email@gmail.com: local email =  "my.email@gmail.com"

 

 

FAQ

1) Co se stane s emailem, když v okamžiku spuštění Lua scriptu nebude zařízení NETIO 4x připojené na síti?

V takovém případě se email neodešle. NETIO 4x nepodporuje frontu na odeslání emailů.
 

2) Je možné email odeslat až určitou dobu po zapnutí zařízení?

Ano, stačí poslední řádek skriptu (powerUpEmail()) nahradit tímto:

 
delay(10,function() powerUpEmail() end)

Číslo ve funkci delay nastavuje za jak dlouho (v sekundách) po zapnutí zařízení se email odešle.

 

3) Mohu do obsahu emailu vložit stav jednotlivých výstupů nebo MAC adresu zařízení?

Ano, všechny hodnoty je možné načíst pomocí Lua příkazů a následně přidat do řetězce, který se odesílá pomocí dvou teček. Seznam všech dostupný Lua příkazů je možné najít na https://wiki.netio-products.com

Příklad pro odeslání stavu prvního výstupu:

 
local text = "NETIO was powered up at: " .. time .. " First output state: " .. devices.system.output1_state

 

4) Nelze nějak odeslat email při vypínání zařízení?

Bohužel nelze, Lua skripty není možné spustit při vypínání.

 

5) Mohu do emailu vložit informaci kdy došlo  k výpadku napájení?

Ne, NETIO 4x nezná čas, kdy došlo k výpadku napájení. Během výpadku se ukládají pouze poslední stavy spotřebované elektřiny pro jednotlivé měřené výstupy. 

 

6) Jak mohu tenhle email odesílat kromě při zapnutí zařízení také periodicky?

Je možné použít funkce delay. Na konec funkce powerUpEmail() přidejte řádek

 
delay(3600,function() powerUpEmail() end)

Číslo v této funkci udává periodu, se kterou se bude email odesílat. Doporučujeme i upravit text emailu, jelikož se již nebude jednat o “PowerUp Email”.

Pro denní report o zařízení a stavech výstupů je možné použít skript z AN06.

 


 

Podporované verze FW:

3.1.0 a novější (Archiv firmware)

 


 

Tato Aplikační poznámka může být použita v:

 

Smart power socket NETIO

 

NETIO 4

NETIO 4 je PDU modul čtyř zásuvek 230V/8A s připojením do počítačové sítě pomocí LAN a WiFi. Každou ze zásuvek lze individuláně vypnout/zapnout pomocí různých M2M API protokolů. NETIO 4 je unikátní produkt, který najde uplatnění v IT, průmyslu, chytrých domech, multimediálních instalacích atd. Všude, kde potřebujete zásuvky na 230V ovládané z mobilní aplikace, z nějakého programu (M2M API), z uživatelského skriptu (Lua), z funkcí časovač (Scheduler) a automatický restartér (IP WatchDog).

Více o NETIO 4

 

Smart power socket NETIO 4All

 

NETIO 4All

NETIO 4All je PDU modul čtyř elektrických zásuvek 230V/8A s měřením spotřeby na každé zásuvce, který lze připojit do počítačové sítě pomocí LAN a WiFi. Každou ze čtyř zásuvek lze individuálně vypnout/zapnout přes web nebo pomocí různých M2M API protokolů. Na každé zásuvce lze měřit její spotřebu elektřiny (A, W, kWh). Chytré zásuvky NETIO 4All jsou určeny pro aplikace vzdáleného měření a ovládání elektrických zásuvek.

Více o NETIO 4All

 
NETIO PowerPDU 4C is small PDU with power measurement and IEC-320 outputs

 

NETIO PowerPDU 4C

NETIO PowerPDU 4C je malé PDU (Power Distribution Unit) na 110/230V. Každý ze čtyř výstupů IEC-320 C13 lze ovládat samostatně (On / Off / Reset / přepni). Na každém výstupu jsou měřeny elektrické veličiny (A, W, kWh, TPF, V, Hz) s vysokou přesností. Zařízení obsahuje dva LAN porty pro připojení do sítě (vestavěný Ethernet switch). Každý výstup napájení podporuje ZCS (Zero Current Switching), to znamená šetrné ovládání připojených zařízení.

Více o NETIO PowerPDU 4C

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo