Elektrické spotřebiče na střídavý proud (110/230V) vyžadují často krátký čas (několik ms) po zapnutí násobně (3 až 30x) větší proud, než v běžném provozu. Velikost zapínacího proudu se liší podle typu zařízení (LED žárovka, topení, spínaný zdroj pro PC / server).
ZCS (Zero Current Switching) je funkce spínání kontaktu relé v okamžiku nulového napětí a rozpínání relé v okamžiku kdy kontaktem relé protéká nulový proud.
Elektrické zásuvky 110/230V ve standardním domovním rozvodu jsou chráněny elektrickým jističem (pojistkou) proti zkratu nebo přetížení.
ZVS (Zero Voltage Switching) je spínání výstupu 110/230V v napěťové nule.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo