Telnet (Telecommunication Network) je označení TCP/IP protokolu používaného v počítačových sítích, který pomocí Telnet aplikace (konzole) umožňuje uživateli připojení ke vzdálenému počítači.

TLS

(Transport Layer Security) je kryptografický protokol, který je nástupcem protokolu SSL. SSL verze 3.0 se od protokolu TLS verze 1.0 prakticky neliší, až na drobné rozdíly.
Akce přepnutí výstupu do opačného stavu (z ON na OFF, z OFF na ON).
TPF (True Power Factor / někdy také TruePF) je bezrozměrné číslo v rozsahu 0 až 1 a vyjadřuje součet několika vlivů spotřebiče na sinusový průběh napájecího napětí:

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo