Slovník pojmů - T | Chytré zásuvky NETIO ovládané pomocí WiFi a LAN
Všechny # A B C D E F H I J L M N O P R S T U V W X Z
Telnet (Telecommunication Network) je označení TCP/IP protokolu používaného v počítačových sítích, který pomocí Telnet aplikace (konzole) umožňuje uživateli připojení ke vzdálenému počítači.

TLS

(Transport Layer Security) je kryptografický protokol, který je nástupcem protokolu SSL. SSL verze 3.0 se od protokolu TLS verze 1.0 prakticky neliší, až na drobné rozdíly.
Akce přepnutí výstupu do opačného stavu (z ON na OFF, z OFF na ON).
TPF (True Power Factor / někdy také TruePF) je bezrozměrné číslo v rozsahu 0 až 1 a vyjadřuje součet několika vlivů spotřebiče na sinusový průběh napájecího napětí:
Tato elektrická zásuvka je rozšířena v: Severní a Střední Amerika, Japonsko
Tato elektrická zásuvka je rozšířena v: Severní a Střední Amerika, Japonsko
Tato elektrická zásuvka je rozšířena v: Evropa s výjimkou VB, Irska, Kypru a Malty
Tato elektrická zásuvka je rozšířena v: Francie, Belgie, Slovensko a Tunis
Tato elektrická zásuvka je rozšířena v: Německo, Rakousko, Nizozemí, Lucembursko,...
Tato elektrická zásuvka je rozšířena v: VB, Irsko, Kypr, Malta, Malajsie Singapur, Hong Kong,...
Tato elektrická zásuvka je rozšířena v: Švýcarsko a Lichtenštejnsko
Tato elektrická zásuvka je rozšířena v: Itálie
Tato elektrická zásuvka je rozšířena v: Brazílie

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo