REST (Representational State Transfer) – je architektura rozhraní, navržená pro distribuované prostředí. Rozhraní REST je použitelné pro jednotný a snadný přístup ke zdrojům (resources). Zdrojem mohou být data, stejně jako stavy aplikace (pokud je lze popsat konkrétními daty). REST je orientován datově

Obecně se slovo REST používá pro označení různých komunikací postavených na bázi HTTP. Lze říct, že REST je jednoduché rozhraní, které přenáší doménově specifikovaná data pomocí HTTP protokolu bez přidané komunikační vrstvy.

V kontextu NETIO produktů

Označení REST používáme pro označení protokolů nad HTTP nebo HTTPs. Včetně obecného URL API.  

 

PS: Produkt PowerCable REST 101x je samostatný produkt z rodiny PowerCable xxx.

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo