Elektrický výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje vykonanou elektrickou práci za jednotku času. Značí se písmenem P a jeho jednotkou je Watt, značený písmenem [W].

U obvodů střídavého elektrického proudu se rozlišuje výkon činný, jalový a zdánlivý (a případně komplexní).

P = U * I * Cos(Fi)

 

V kontextu NETIO produktů

Chytré zásuvky NETIO měří činný výkon [W] jako jednu hodnotu pro každý měřený kanál zvlášť.

Pro výpočet hodnoty okamžitého výkonu používá NETIO hodnotu True Power Factor, která oproti Cos(Fi) zohledňuje navíc také tvar elektrického signálu (jeho průběh nemusí být vždy zcela čistá sinusovka). 

P [W] = U [V] * I  [A] * TruePF [-]

Měřená hodnota výkonu, kterou NETIO zařízení zobrazuje zohledňuje také tvar elektrického signálu po připojení zátěže (ideálně sinusový průběh mohou některé spotřebiče změnit).

 

Například PowerPDU 4C má 4 výstupní elektrické zásuvky a měří 4x elektrický výkon + 1x celkovou hodnotu (na celé zařízení).

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo