WiFi Přístupový bod (WiFi AP - Access Point) přístupový bod pro WiFi klienty přes který se lze připojit do WiFi sítě.
WiFi Access point for WiFi Clients to connect through to WiFi network

Zařízení WiFi AP je zpravidla připojeno do LAN sítě (RJ45), nebo se jedná například o modem, připojený do Internetu nějakým jiným způsobem (ADSL, 3G / 4G / LTE modem, …). 

 

V kontextu NETIO produktů

NETIO 4 / NETIO 4All se mohou stát WiFi AP, když jsou zároveň připojeny ethernet kabelem do LAN sítě.

 

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo