17.03.2023

Nechte svoje zařízení běžet 24/7 s naší funkcí WatchDog. Teď podporováno všemi našemi produkty.

Co je to WatchDog?

Termín WatchDog odkazuje na metody, jak zjistit zda zařízení funguje správně. WatchDog kontroluje běh zařízení a v případě potřeby ho restartuje.

Obecně lze říct, že funkce WatchDog nahrazuje člověka, který by musel cestovat několik kilometrů nebo hodin, aby zařízení na místě pouze vypnul a znovu zapnul. Výhodou funkce WatchDog je, že vypnutí a zapnutí se provede bez zásahu člověka. Koncový uživatel si část ani nevšimne, že něco nefungovalo.

V NETIU rozlišujeme mezi dvěma typy WatchDogů:

  1. Ping (IP) WatchDog
    • hlídá odpovědi na PING (icmp). Napájení dohledovaného zařízení (router, IP kamera, …) lze snadno restartovat autonomně bez zásahu člověka. Funkci lze nastavit přes web rozhraní zařízení.
  2. Power WatchDog - Analýza spotřeby
    • je autonomní systém založený na principu "Podmínek a akcí" ("Condition" & "Action" / PAB - Power Analysis Block & Rules), který průběžně monitoruje proud (energii) monitorovaného zařízení napájeného z některého měřeného výstupu zařízení NETIO PDU. Když spotřeba energie klesne na definovanou dobu, PAB blok (část podmínky) spustí definované pravidlo (akci). 

 

Ping (IP) WatchDog

Pojem „IP WatchDog“ nebo "Ping WatchDog" se používá pro detekci funkce IP zařízení. IP zařízení se většinou detekuje pomocí odpovědi na ICMP PING. Zařízení se považuje za funkční, pokud je připojené k síti a odpovídá na příkazy PING. Když odpověď na PING nepřijde (do nějakého časového limitu nebo počtu opakování), IP Watchdog zařízení restartuje (odpojením napájení po určitý čas).

Tato verze funkce WatchDog je podporována všemi NETIO zařízeními.

Přečtěte si více o funkci Ping WatchDog v našem slovníku pojmů: WatchDog PING (IP WatchDog)

 

Power WatchDog - Analýza spotřeby

WatchDog - Analýza spotřeby je něco jiného. Sledované elektrické zařízení je analyzováno pouze na základě spotřeby energie v čase. Lze jej tedy použít i pro zařízení bez připojení k síti LAN, jako jsou TV obrazovky, projektory, světelné systémy atd.

Když spotřeba energie klesne na definovanou dobu, PAB blok (část podmínky) spustí definované pravidlo (akci). Prakticky to znamená, že když připojená TV obrazovka přestane promítat obsah a přejde do IDLE (spícího) režimu, NETIO zařízení to zanalyzuje a po nějaké době (5 / 15 min) obrazovku restartuje.

Funkcionalita WatchDog - Analýza spotřeby je založena na definici "Podmínky a akce" (PABs & Rules). Je podporována všemi produkty NETIO s el. měřením (kromě PowerPDU 4C) a je podrobně popsána v AN62.

  • Lze kombinovat s ovládáním jednoho výstupu zařízení přes webové rozhraní
  • Lze kombinovat s ručním restartem zařízení pomocí mobilní aplikace.
  • Lze kombinovat s funkcí plánovače (Scheduler functionality)
  • Restart lze oznámit e-mailem prostřednictvím služby NETIO Cloud (vyžadováno NETIO Cloud Premium)

Přečtěte si více o funkci Ping WatchDog v našem slovníku pojmů: WatchDog - Analýza spotřeby (PAB)

 

Tabulka podporovaných produktů

 

Produkt PING WatchDog POWER WatchDog
PowerCable 2PZ Ano Ne
PowerCable 2KZ Ano Ano
PowerCable REST 101x Ano Ano
PowerBOX 3Px Ano Ne
PowerBOX 4Kx Ano Ano
PowerPDU 4C Ano Ne
PowerPDU 4PS Ano Ne
PowerPDU 4KS Ano Ano
PowerPDU 8QS Ano

Ano

(jen výstup 1 všechny výstupy dohromady)

PowerDIN 4PZ Ano

Ano

(jen výstup 1 a výstup 2)

 

Přihlásit k odběru novinek

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo