Všechny # A C D E F H I J L M N O P R S T U V W X Z
WatchDog - Analýza spotřeby je autonomní systém založený na principu "Podmínek a akcí" ("Condition" & "Action" / PAB - Power Analysis Block & Rules)
WatchDog průběžně hlídá, jestli část systému nebo nějaký proces funguje správně. Když správně nefunguje tak WatchDog proces restartuje.
NETIO zařízení mají vlastní web server a lze je konfigurovat přes web rozhraní.
Na základě směrnice č. 2002/96/EC (Directive WEEE- Waste, Electric and Electronic wquipments) je firma NETIO products a.s. (IČO 04920198) řádně zapsána v Seznamu výrobců elektrozařízení na Ministerstvu životního prostředí pod ev.č. 08515/16-ECZ a splňuje veškeré povinosti zákona č.7/2005 Sb., kterým se změnil zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
WiFi (Wireless Fidelity) je bezdrátová síť, určená primárně k náhradě kabelového ethernetu v bezlicenčním pásmu, které je dostupné po celém světě.
WiFi Přístupový bod (WiFi AP - Access Point) přístupový bod pro WiFi klienty přes který se lze připojit do WiFi sítě.
Chytré WiFi zásuvky, které nemají LAN připojení vybavuje společnost NETIO products souborem funkcí, kterým říkáme „WiFi Reconnect“. Cílem je udržet produkty připojené v LAN síti i v běžných případech změn WiFi infrastruktury a výpadků WiFi připojení, bez nutnosti restartovat chytrou zásuvky odpojením od napájecí sítě.

Zeptejte se na cenu nebo technické parametry

Pro otestování zařízení použijte jméno/heslo demo/demo